השתתפות במושבים מקבילים לפני הצהריים | 11:15 – 12:45

עם שליחת הטופס, תועבר לאתר עם הקישורים למושבים. וגם תקבל אותם לדוא"ל שהוזן בטופס זה.