השתתפות בכנס השנתי הארצי המקוון של מורי הפיזיקה 16.4.2020

עם שליחת הטופס, תועבר לאתר עם הקישורים למושבים. וגם תקבל אותם לדוא"ל שהוזן בטופס זה.