בקשת הצטרפות לסביבת פטל בזמן מגפת הקורונה (מיועד רק למורים)