קהילות משימטיקה

קהילת משימטיקה היא קהילת מורים מקצועית לומדת דיסיפלינארית של מורים מובילים. מטרתה העיקרית של קהילת משימטיקה היא קידום ידע תוכן וכישורים פדגוגיים בתחום של הערכה מעצבת בהוראת המתמטיקה, בכדי לתרום להתפתחות המקצועית של המורים ובכך לקדם את למידת התלמידים.

בשנת הלימודים תשע"ט יפעלו במכון ויצמן למדע שתי קהילות משימטיקה:

 • קהילת משימטיקה חט׳׳ע המיועדת למורים המלמדים בכיתות י׳ ברמות 5 יח"ל
 • קהילת משימטיקה חט׳׳ב המיועדת למורים המלמדים בכיתות ט' רמה א'

תכנית שתי הקהילות כוללת:

 • העמקה והרחבה של הידע התאורטי של המורים בנושא הערכה מעצבת.
 • היכרות עם מחקר על תהליכי למידה וקשיים של תלמידים בתכנים עיקריים מתוך תכנית הלימודים.
 • העמקה והרחבה של הידע המתמטי בתכנים שבהם עוסקים תיקי משימטיקה.
 • תכנון משותף של הפעלה של משימות הערכה מתוך תיקי משימטיקה, ודיונים רפלקטיביים על דרך הפעלת המשימות בכיתות.
 • ניתוח משותף של עבודות תלמידים על משימות הערכה שהועברו בכיתות, ודיונים בקשיים של תלמידים שעולים מהניתוח.
 • בחינה, התנסות ותכנון משותף של ארגון תוצרי התלמידים בטבלת הערכה.
 • בחינה והתנסות של פעילויות הוראה המתאימות לתלמידים שונים, במענה לקשיים שזוהו בניתוח.
 • תכנון ויישום דרכי הוראה חדשות שנותנות מענה לצרכים השונים של תלמידים.
 • דיוני עמיתים בהתבסס על התנסויות בכיתות, הפקת לקחים מהצלחות ומכישלונות.

לפרטים נוספים ולהרשמה לקהילת משימטיקה חט׳׳ע (למורים המלמדים בכיתות י'  ברמות 5 יח"ל)

לפרטים נוספים ולהרשמה לקהילת משימטיקה חט׳׳ב (למורים המלמדים בכיתות ט' רמה א')