השתלמויות

מטרה

לסייע למורים לקדם את הלמידה של כל תלמיד ותלמידה באמצעות:

  • הערכת היכולות של כל תלמיד ותלמידה בנושאים מתוך תכנית הלימודים במתמטיקה.
  • מתן מענה דיפרנציאלי לקשיים המתגלים.

מה אנחנו מציעים?

השתלמויות ארציות, עירוניות או רשתיות למורים בכיתות י׳ ברמות 5, או 4-5 יח׳׳ל (אפשרות לשילוב מורי כיתות ט׳ וי׳׳א).

הרשמה להשתלמות בית-ספרית