תיקי אנליזה – כיתה י'

תיקי משימיטיקה באנליזה עוסקים בשלושה תחומים מרכזיים בתכנית הלימודים של כתה י׳ 5 יח׳׳ל:

  • חוש לפונקציות
  • נגזרת
  • שימושי הנגזרת

התיקים מתמקדים בקשיים אופייניים של תלמידים הקשורים ב:

  • מושגים בסיסיים
  • פעולות על פונקציה
  • קשר פונקציה-נגזרת
  • חקירת פונקציית פולינום
  • בעיות ערך קיצון