חדש באתר! פתרונות אותנטיים של תלמידים!

חדש באתר! פתרונות אותנטיים של תלמידים!
הוספנו לחמישה תיקי גיאומטריה ולשני תיקי אנליזה קישורים לפתרונות של תלמידים שענו על משימות ההערכה. בהמשך נעלה פתרונות תלמידים גם לתיקים נוספים.
כדי לראות את הפתרונות, יש:
1. לבחור תיק וללחוץ על הקישור "צפייה בתיק המלא".
2. לגלול למטה לטבלת ההערכה ולבחור תלמיד כמודגם בתמונה.

טבלה לדוגמא מהקבצים
התיקים בהם מופיעים פתרונות כעת:
בתחום הגיאומטריה:
o בניית עזר – מעגל
o הנחות המבוססות על שרטוט – מעגל
o מציאת משפט מתאים
o משפטים הפוכים מעגל
o קו עזר והנחות שגויות
בתחום האנליזה:
o פונקציה מונוטונית
o התנהגות הפונקציה וסימן הנגזרת