תיקי גיאומטריה כיתה י'

תיקי משימיטיקה בגיאומטריה עוסקים בשני תחומים מרכזיים בתכנית הלימודים של כתה י׳ 5 יח׳׳ל:

  • פרופורציה ודמיון
  • מעגל

התיקים מתמקדים בקשיים אופייניים של תלמידים הקשורים ב:

  • משפטים הפוכים
  • בניות עזר
  • הנחות שגויות הנובעות משרטוט
  • מציאת משפט מתאים
  • תנאים מספיקים