תיקי משימטיקה המתמקדים בקשר פונקציה-נגזרת

תיקי משימטיקה המתמקדים בקשר פונקציה-נגזרת

האם תלמידיך יכולים לשרטט גרף של פונקציה, בהינתן גרף הנגזרת שלה? האם הם יכולים לקשור בין התנהגות של פונקציה בתחום מסוים לבין סימן הנגזרת והתנהגותה בתחום זה?

רוצה להעריך יכולות אלה בכיתתך? לקבל רעיונות איך לתת מענה לקשיים?

שלושה תיקי משימטיקה מתמקדים בקשיים אופייניים הקשורים בקשר פונקציה-נגזרת: