חדש באתר! פתרונות אותנטיים של תלמידים למשימות ההערכה

לצפייה בפתרונות:

  1. בוחרים תיק*, ולוחצים על הקישור "צפייה בתיק המלא".
  2. גוללים למטה לטבלת ההערכה ובוחרים תלמיד כמודגם בתמונה.

הערכת תוצרי התלמידים

*התיקים בהם מופיעים פתרונות כעת:

בתחום הגיאומטריה

  • הנחות המבוססות על שרטוט – מעגל
  • מציאת משפט מתאים
  • משפטים הפוכים מעגל
  • קו עזר והנחות שגויות
  • תנאים מספיקים – מעגל

בתחום האנליזה

  • פונקציה מונוטונית
  • תכונות של גרפים
  • מתיחות וכיווצים של פונקציה
  • התנהגות הפונקציה והתנהגות הנגזרת
  • ישר משיק לפונקציה
  • נקודות חשודות ונקודות קיצון

 

בהמשך נעלה פתרונות תלמידים גם לתיקים נוספים.