המלצה על תיק משימטיקה לתחילת השנה – גילוי גרף בעזרת שאלות

המלצה על תיק משימטיקה לתחילת השנה – גילוי גרף בעזרת שאלות
האם תלמידיך יכולים לשרטט סקיצה של גרף של פונקציה, מבלי שנתון הייצוג האלגברי שלה? מי מהם יכול? מי לא?
איך אפשר לדעת?
איך כדאי לסייע לתלמידים המתקשים במטלה כזאת? האם יכולת כזאת בכלל חשובה?
התיק גילוי גרף בעזרת שאלות נותן מענה לשאלות אלה.