אודות

פרויקט משימטיקה מתמקד בעידוד הוראה ממוקדת תלמיד, שמסייעת למורים לעמוד על דרכי החשיבה, היכולות והקשיים של תלמידיהם, ולהשתמש בידע זה לתכנון ההוראה כך שתתמוך בכל תלמיד/ה בדרך המותאמת לצרכיו/ה. כדי להשיג מטרה זו הפרויקט מפתח תיקי הערכה מעצבת בנושאים מתוך תכנית הלימודים באלגברה, אנליזה ובגאומטריה לכיתות ט׳-י״א ברמות הגבוהות. מטרת התיקים לסייע למורים: (א) להעריך את היכולות של כל תלמיד ותלמידה בנושאים אלה, ו-(ב) לתת מענה דיפרנציאלי לקשיים המתגלים. מאות רבות של מורות ומורים השתתפו עד כה בהשתלמויות וימי עיון בנושא, והתנסו עם התיקים בהוראה בכיתות.

צוות משימטיקה

ראש פרויקט משימטיקה
פרופ׳ רוחמה אבן

ניהול פרויקט משימטיקה
ד׳׳ר נעמי רובינזון (תשע׳׳ח-)
ד׳׳ר מיכל איילון (תשע׳׳ה-תשע׳׳ו)

ריכוז השתלמויות משימטיקה
גליה גונן

ייעוץ הערכה מעצבת
תחום הערכה מעצבת, אגף מבחנים, ראמ"ה
ד׳׳ר חני שלטון, (תשע׳׳ה-תשע׳׳ו)
ד"ר אורנה שר-אבי (תשע׳׳ז-)
ד׳׳ר הדס גלברט (תשע"ח-)

ייעוץ מתמטי
פרופ׳ אדריס תיתי

צוות פיתוח והדרכה
איילת גוטליב
גליה גונן
ד׳׳ר נורית הדס
נעמה טל
עמרי נווה
אלינה ספייסקי
מנוחה פרבר
ד׳׳ר אלכס פרינדלנדר
רעות פרשה
ציפי רזניק
ארנה שוהם-כהן
מילה שפיל