אודות

מטרת פרויקט משימטיקה היא עידוד הוראה ממוקדת תלמיד, שמסייעת למורים לעמוד על דרכי החשיבה, היכולות והקשיים של תלמידיהם, ולהשתמש בידע זה לתכנון ההוראה כך שתתמוך בכל תלמיד/ה בדרך המותאמת לצרכיו/ה. הרקע להקמת הפרויקט הוא נשירה מוגברת של תלמידי כיתה י׳ מלימודי מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל. הפרויקט מתבצע בשיתוף קרן טראמפ והרשות הארצית למדידה והערכה (ראמ׳׳ה).

בשלב א׳ של פרויקט משימטיקה פותח מאגר מתוקשב של תיקי הערכה מעצבת בנושאים מרכזיים מתוך תכנית הלימודים באנליזה ובגאומטריה לכיתה י' 5 יח"ל. מטרת התיקים היא לסייע למורים (1) להעריך את היכולות של תלמידיהם בנושאים אלה, ו-(2) לתת מענה דיפרנציאלי לקשיים המתגלים.

כל תיק משימטיקה כולל:

  • משימות הערכה לתלמידים בנושא מסוים.
  • הצעה לאופן הערכת הביצוע של התלמידים.
  • פעילויות הוראה דיפרנציאליות בעקבות ההערכה.
  • מדריך למורים לשימוש בחומרים שבתיק.

שלב ב׳ של הפרויקט מרחיב את אוכלוסיית היעד של משימטיקה כך שתכלול, בנוסף למורים המלמדים מתמטיקה בכיתות י׳ ברמת 5 יחידות, גם את המורים המלמדים בכיתות ט׳ רמה א׳. במסגרת שלב ב׳ של הפרויקט מפותחים תיקי הערכה מעצבת בנושאים מרכזיים מתוך תכנית הלימודים לכיתה ט׳ ברמה א׳.

הפרויקט מציע השתלמויות מורים בשימוש בתיקי משימטיקה בכיתות לצורך הערכה מעצבת והוראה ממוקדת תלמיד, וכן הנחייה וליווי של קהילות מורים מקצועיות לומדות דיסיפלינאריות המשתמשות בתיקי משימטיקה.

צוות משימטיקה

ראש פרויקט משימטיקה
פרופ׳ רוחמה אבן

ניהול פרויקט משימטיקה
ד׳׳ר נעמי רובינזון (תשע׳׳ח-)
ד׳׳ר מיכל איילון (תשע׳׳ה-תשע׳׳ו)

ריכוז השתלמויות משימטיקה
גליה גונן

ייעוץ הערכה מעצבת
תחום הערכה מעצבת, אגף מבחנים, ראמ"ה
ד׳׳ר חני שלטון, (תשע׳׳ה-תשע׳׳ו)
ד"ר אורנה שר-אבי (תשע׳׳ז-)
ד׳׳ר הדס גלברט (תשע"ח-)

ייעוץ מתמטי
פרופ׳ אדריס תיתי

צוות פיתוח והדרכה
איילת גוטליב
גליה גונן
ד׳׳ר נורית הדס
נעמה טל
עמרי נווה
אלינה ספייסקי
מנוחה פרבר
ד׳׳ר אלכס פרינדלנדר
רעות פרשה
ציפי רזניק
ארנה שוהם-כהן
מילה שפיל