ברוכים הבאים למטמו"ן חדש

מכון ויצמן למדע ומשרד החינוך חברו יחדיו במטרה לפתח ולהפעיל סביבה לימודית מתוקשבת, כחלק ממערך רחב של הוראה-למידה-הערכה המותאם לתוכנית הלימודים החדשה במדע וטכנולוגיה בחט"ב. סביבת מטמו"ן חדש, הכוללת ספרי לימוד מודפסים ודיגיטליים ואתר מלווה, מתמקדת במגוון נושאים כגון: הבניית רעיונות ועקרונות מרכזיים במדע וטכנולוגיה תוך מתן הזדמנויות להיכרות עם חידושים ופריצות דרך בתחום; הקניית מיומנויות למידה, חקר וחשיבה תוך שילובם המפורש בחומרי הלמידה; פיתוח פעילויות מעבדה, פעילויות חקר ופתרון בעיות; שילוב פריטי הערכה לצורכי למידה; למידה מתוקשבת המיועדת להרחיב, לגוון ולהעמיק את הלמידה ולהתאימה לצרכי לומדים שונים, ועוד ועוד.