מי אנחנו

המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע נוסדה בשנת 1968 על ידי פרופ' עמוס דה-שליט. המחלקה רואה את ייעודה בטיפוח החינוך במדעים ובמתמטיקה בארץ ובקידום אקדמי של התחום. המחלקה עוסקת במחקר, בפיתוח חומרי למידה והוראה, בפיתוח מקצועי של מורים ובהפעלה בשדה כרצף של פעילויות מתמשכות וארוכות טווח הקשורות זו בזו. פעילויות אלה מתוכננות ומבוצעות בסטנדרטים אקדמיים גבוהים. חברי המחלקה מוכרים כמובילים בתחומם בעולם, מפרסמים את עבודותיהם בעיתונות מקצועית ובכנסים מרכזיים בארץ ובעולם, ומשתתפים ומובילים וועדות ופרויקטים בינלאומיים של מחקר ופיתוח בתחומי המתמטיקה והמדעים. חברי המחלקה מובילים וחברים בוועדות היגוי, בוועדות מקצוע, בוועדות תכנית של משרד החינוך ובפעילויות של גופים אחרים העוסקים בחינוך מדעי בארץ ובחו"ל.