תחרות הצבות

במדור חומרים למורים – חומרי למידה מלווים – משימות לכל עט, נוספה המשימה "תחרות הצבות".