שטיחון משוואות

במדור חומרים למורים – חומרי למידה מלווים – משימות לכל עט נוספה המשימה "שטיחון משוואות".

היכנסו והורידו את הפעילות לתלמידיכם.