שאלונים מקוונים

מעתה אפשר להשתמש בשאלונים לסיכום נושא גם כשאלונים מקוונים.

השאלונים המקוונים מאפשרים למורה לעקוב בקלות וללא צורך בבדיקת ידנית, אחרי הצלחת התלמידים בשאלון כולו או בפריטים בודדים.