משימות לסיום שנת הלימודים

במדור חומרים למורים – תחת הכותרת "חומרי למידה מלווים"

תמצאו משימות לחגים ולסיום שנת הלימודים.