משימה לכל עט

כפי שהבטחנו אנחנו ממשיכים להעלות מידי שבועיים משימה לכל עט.

לאחרונה עלתה לאתר משימה 8 – החמישייה הפותחת.

המשימה עוסקת: בחוקיות, פישוט ביטויים אלגבריים והצבה. בהצלחה!!!