משולחנם של אלכס וג'ף

במדור חומרים למורים – תחת הכותרת "חומרי למידה מלווים" תמצאו משימות חקר בנושאים שונים.

לאחרונה נוספה פעילות החקר תפוזים ואשכוליות העוסקת במציאת חוקיות.

בהצלחה.