לקראת חג הפסח

למורים ולמדריכים

לקראת חג הפסח העלינו פעילות בשם "פירמידות" למדור חומרים למורים – חומרי למידה מלווים – משימות לחגים (ולסיום שנת הלימודים)

הפעילות משלבת מגוון תחומים מתכנית הלימודים ומתאימות לתלמידים שונים בכיתות השונות.

הפעילות הזו מצטרפת לפעילויות נוספות המצויות באתר ומתאימות למשימות לקראת פסח.

https://st-moodle.weizmann.ac.il/enrol/index.php?id=200