חדש באתר!

לאחרונה נוסף שאלון מסכם בנושא שטחים והיקפים של מצולעים  (כיתה ז). תוכלו למצוא אותו לפי המסלול: חומרים למורים- חומרי הערכה – שאלונים מסכמים