השתלמות מקוונת בשנת תשע"ט – הפעלת כלי הערכה במתמטיקה בחט"ב

הפניה לפלייר