השתלמות בנושא "הפעלת כלי הערכה", בשנת הלימודים תשע"ח

בשנת הלימודים תשע"ח אנו מציעים השתלמות בהיקף של 30 שעות שתעסוק בעקרונות ובכלים של הערכה בחט"ב.

לחצו על הקישור לפרטים נוספים והרשמה.