המדור "חומרים למורים"

לאחרונה סגרנו את המדור "חומרים למורים" עם סיסמה כך שתהיה אליו נגישות רק למי שמקבל הרשאה.
אנו מפרסמים מעת לעת חומרי הערכה משני סוגים:

  • שאלונים מסכמים המיועדים להערכה מעצבת ולדיון כיתתי בסיום לימוד נושא.
  • מאגר פריטים בנושאים שונים, בשלוש רמות קושי, ובשלוש רמות חשיבה המיועדים למבחנים.

להמשך לחצו כאן

1.6.2016