תרשים זרימה (Flow chart)

דיאגרמת מלבנים המתארת את רצף השלבים בתהליך.

חזרה למילון המושגים