תרחיף (Suspension )

תמיסה המכילה גבישי חומר קטנים המפוזרים בתוכה באופן אחיד.

חזרה למילון המושגים