תנאי תקן (STP)

תנא לחץ (אטמוספירה אחת) וטמפרטורה ( 0?c . 273K) סטנדרטיים אשר נקבעו עבור גזים.(Standard Temperature and Pressure)

חזרה למילון המושגים