תמיסה חומצית (Acidic solution)

תמיסה מימית בעלת pH קטן מ- 7. שבה ריכוז יוני הידרוניום גדול מריכוזם במים מזוקקים.

חזרה למילון המושגים