תמיסה גולמית מנוצלת ()

תמיסה גולמית לאחר שהוציאו ממנה את התוצר/ים הנדרש/ים ונשארו כל המרכיבים האחרים.(ראה גם תמיסה גולמית)

חזרה למילון המושגים