תמיסה בסיסית (Basic solution)

תמיסה מימית בעלת pH גדול מ- 7. שבה ריכוז יוני הידרוניום נמוך מריכוזם במים מזוקקים.

חזרה למילון המושגים