תחליב (Emulsion)

נוזל או תמיסה בו/בה מפוזרים באופן אחיד גבישים קטנים ביותר (בסדר גודל של 0.05nm – 5nm).

חזרה למילון המושגים