תוצרים (Products)

החומרים המתקבלים כתוצאה מתגובה כימית. בניסוח תגובה כימית יכתבו מימין לחץ התגובה.

חזרה למילון המושגים