תוספים (Addetives)

חומרים שמוסיפים לפורמולציה כדי להקנות לה תכונות מיוחדות נדרשות. חשוב לוודא שהתוספים לא יפגעו בתכונות מוצר הסופי.

חזרה למילון המושגים