תהליכי בידוד (Work-up)

מכלול התהליכים הנעשים לאחר סיום התגובה כדי לקבל כמות מרבית של התוצר הרצוי בדרגת הניקיון הנדרשת.

חזרה למילון המושגים