תהליך רציף (Continious process)

הוא תהליך בו מזינים למערכת חומר/י גלם בקצב קבוע ובמקביל נעשית הוצאה קבועה של התוצר/ים. בכל חלק של המערכת העובדת באופן רציף מתבצעות פעולות קבועות במשך התהליך. מכך נובע כי ריכוז המגיבים והתוצרים בכל חלק של המערכת קבוע והבקרה על התהליך נעשית על ידי שמירה על ריכוזים אלה.

חזרה למילון המושגים