תהליך פוטוכימי (Photochemical reaction)

תהליך כימי המתבצע באמצעות קרינה הנבלעת על ידי המערכת.

חזרה למילון המושגים