תהליך מנתי (Batch process )

תהליך בו מזינים למכל התגובה כמות מסוימת של חומרי גלם (מגיב/ים. חומר/י עזר). תערובת התגובה עוברת סדרת פעולות לקבלת תוצר/ים מבוקש/ים. רק לאחר קבלת התוצר/ים והוצאת תערובת התגובה מן המכל ניתן להזין כמות נוספת של חומרי גלם שתעבור תהליך זהה לקבלת "מנה" נוספת של תוצר/ים.

חזרה למילון המושגים