תהליך ייצור (Production process)

תהליך כימי בו מתקבלים מחומרי מוצא הנכנסים לתהליך (ולעיתים גם חומרי לוואי וחומרי עזר שונים). בתנאים המתאימים מוצרים תעשייתיים.

חזרה למילון המושגים