שריפה (Combustion)

תגובה כימית בין חומר כלשהו עם חמצן. בדרך כלל תוך שחרור מהיר של אנרגיה הגורם ללהבה.

חזרה למילון המושגים