שחרור איטי או מבוקר (Slow or controlled release )

גרגרי חומר פעיל (דשן. תרופה. חומר הדברה וכד') המצופים במעטפת חומר פולימרי מסיס המווסת את קצב השחרור שלהם אל הסביבה.

חזרה למילון המושגים