רישום (Registration)

תהליך של הכנסת חומר לרשימת החומרים הניתנים לייצור. שיווק או שימוש על-ידי הרשות המוסמכת.

חזרה למילון המושגים