רישוי (Notification)

מתן אישורים על-ידי הרשות המוסמכת לשימוש מסוים בחומר רעיל.

חזרה למילון המושגים