קלייה ()

חימום חומר לטמפרטורות גבוהות בתנורים מיוחדים לצורך שריפת חומרים אורגניים ו/או פרוק הגיר. ראה פוספט מועשר.

חזרה למילון המושגים