קיפאון (Freezing)

תהליך שבו חומר משנה מצב צבירה מנוזל למוצק.

חזרה למילון המושגים