קוטביות קשר (Polarity)

הפרשי מטען הנוצרים על האטומים המתקשרים ביניהם בקשר קוולנטי כתוצאה מהפרש באלקטרושליליות שלהם (ראו גם קשר קוולנטי מקוטב). נהוג לסמן קוטביות בעזרת -d על האטום יותר אלקטרושלילי ו- +d על האטום הפחות אלקטרושלילי.

חזרה למילון המושגים