צפיפות אנרגיה משקלית ()

כמות האנרגיה המתקבלת מסוללה שמשקלה 1 ק"ג.נמדדת ביחידות של Wh/kg.

חזרה למילון המושגים