פורמולציה (Formulation)

הרכב של תערובת חומרים ליצירת מוצר בעל תכונות נדרשות.

חזרה למילון המושגים