פוטון (Photon)

מנת אנרגיה המועברת כקרינה אלקטרומגנטית. אנרגית הפוטון תלויה באופן ישר בתדירות או באופן הפוך באורך הגל.

חזרה למילון המושגים