סתירה מלאה (Complete titration)

תגובת סתירה המתבצעת בשלימות וללא עודף של חומצה או בסיס בתמיסה.

חזרה למילון המושגים